Selekcja (archiwalna) twórców zespołów

Twórca zespołu stanowi istotną część procesu gromadzenia dokumentów archiwalnych. Tym terminem określa się jednostkę, firmę, instytucję, organizację lub inny podmiot, który bezpośrednio przyczynia się do powstawania dokumentów. Nie każdy twórca wnosi do archiwum wkład o takiej samej wartości historycznej. Dlatego jedną z czynności w procesie tworzenia zbiorów jest selekcja twórców zespołów.

W jakim celu jest przeprowadzana selekcja twórców zespołów?

Państwowy zbiór archiwalny jest ogromny. Obejmuje gromadzone przez stulecia dokumenty, które nie tylko trzeba gdzieś przechowywać, ale też poddawać konserwacji, opisywać, selekcjonować i poddawać wielu innym zabiegom. Aby ograniczyć zbiory jedynie do najważniejszych dokumentów, których przechowywanie będzie się odbywać w specjalnych warunkach i pod szczególną ochroną, jest konieczne ich wartościowanie.

Nadawanie wartości dokumentacji odbywa się na podstawie wielu kryteriów i z zastosowaniem trzech zasad. Jedną z nich jest selekcja (archiwalna) twórców zespołów. Stanowi ona pierwszy krok w wartościowaniu dokumentów, po którego wykonaniu następuje wieloetapowa selekcja dokumentacji danego twórcy oraz kompleksowa ocena jej wartości.

Jak przebiega selekcja (archiwalna) twórców zespołów w Polsce?

Selekcję twórców zespołów w Polsce przeprowadza się poprzez dokonanie oceny poszczególnych instytucji, urzędów, przedsiębiorstw i innych podmiotów oraz wybór tych, które są spośród nich najbardziej reprezentatywne i najważniejsze w kontekście dziejów. Dokumentacja takich twórców zostaje włączona do historycznego zasobu archiwów państwowych. Zasady selekcji określa Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych.