Sprawa

zdarzenie lub stan rzeczy; podanie, pismo, dokument wymagający rozpatrzenia i podjęcia czynności służbowych

Artur

This information box about the author only appears if the author has biographical information. Otherwise there is not author box shown. Follow YOOtheme on Twitter or read the blog.