Sukcesja bierna

Sukcesja bierna to dokumentacja przejęta przez sukcesora, która obejmuje tylko sprawy zamknięte, już niepotrzebne do jego bieżącej działalności. Sprawy zakwalifikowane do tej kategorii nie mają swojego ciągu dalszego i podlegają zamknięciu bądź przedawnieniu.

Przeciwieństwem sukcesji biernej jest sukcesja czynna, a więc wszelkie akta, które ulegają przekazaniu i kontynuacji. Zostają włączone do registratury własnej sukcesobiorcy i mają swój dalszy ciąg. Mogą być przekazane w całości lub tylko częściowo, w zakresie kompetencji merytorycznych. Z tymi działaniami nierozerwalnie związane jest pojęcie dziedziczenia akt. Niektóre są otwarte i muszą zostać wykorzystane w przyszłości. Inne (sukcesja bierna) dotyczą spraw dawno zamkniętych, archiwalnych i nieaktualnych. Nie są potrzebne do prowadzenia bieżącej działalności, ale też nie mogą zostać zniszczone. Bardzo często dochodzi do przekazania dokumentacji, a więc jej dziedziczenia w sytuacji ogłoszenia upadłości bądź likwidacji kancelarii lub jednej z prowadzonych przez nią jednostek organizacyjnych.

Artur

This information box about the author only appears if the author has biographical information. Otherwise there is not author box shown. Follow YOOtheme on Twitter or read the blog.