Sukcesja bierna

Sukcesja bierna to dokumentacja przejęta przez sukcesora, która obejmuje tylko sprawy zamknięte, już niepotrzebne do jego bieżącej działalności. Sprawy zakwalifikowane do tej kategorii nie mają swojego ciągu dalszego i podlegają zamknięciu bądź przedawnieniu.

Przeciwieństwem sukcesji biernej jest sukcesja czynna, a więc wszelkie akta, które ulegają przekazaniu i kontynuacji. Zostają włączone do registratury własnej sukcesobiorcy i mają swój dalszy ciąg. Mogą być przekazane w całości lub tylko częściowo, w zakresie kompetencji merytorycznych. Z tymi działaniami nierozerwalnie związane jest pojęcie dziedziczenia akt. Niektóre są otwarte i muszą zostać wykorzystane w przyszłości. Inne (sukcesja bierna) dotyczą spraw dawno zamkniętych, archiwalnych i nieaktualnych. Nie są potrzebne do prowadzenia bieżącej działalności, ale też nie mogą zostać zniszczone. Bardzo często dochodzi do przekazania dokumentacji, a więc jej dziedziczenia w sytuacji ogłoszenia upadłości bądź likwidacji kancelarii lub jednej z prowadzonych przez nią jednostek organizacyjnych.