Adnotacja

Adnotacja jest bardzo ważnym elementem podlegającym pod opis bibliograficzny. Niekiedy nazywa się ją potocznie „informacją o innej informacji”. Może ona dotyczyć różnych kwestii. Niekiedy w adnotacji zapisuje się uwagi dotyczące tekstu, z kolei w innym przypadku opisywane są cechy formalne. Zazwyczaj jest to właśnie ta druga opcja. Warto również pamiętać, że adnotacja musi być zwięzłym dopiskiem do tekstu głównego.

Jakie jest podstawowe zastosowanie adnotacji?

Adnotacja jest wykorzystywana głównie wtedy, gdy konieczne jest przekazanie dodatkowych informacji dla odbiorcy danego dokumentu. Bardzo często na zamieszczenie tych danych nie ma miejsca w opisie. Adnotacja więc jest swego rodzaju dodatkiem, co oczywiście nie oznacza że jest ona mało istotna. Jest ważna szczególnie w przypadku dokumentów archiwizowanych, ponieważ w przyszłości mogą być wykorzystywane przez różne osoby, dla których dana informacja może być bardzo przydatna. Adnotacja  może występować między innymi w katalogach, kartach dokumentacyjnych, czy bibliografiach. Wykorzystuje się ją w bibliotekarstwie oraz oczywiście podczas archiwizacji dokumentów. Adnotacje również wykorzystywane są w procesie maszynowego uczenia się i przy produkcji algorytmów w różnych systemach.

Warianty adnotacji wykorzystywane w archiwizacji

Wyróżnimy dwa odmiany adnotacji. Zaliczmy do nich: adnotację treściową, niekiedy dzieloną na zawartościową, wyjaśniającą, wskazującą i omawiającą, a także adnotację księgoznawczą. Wszystkie te adnotacje zostały opisane dokładnej poniżej.

Adnotacja treściowa

Adnotacja treściowa, jak sama nazwa wskazuje opisuje treść dokumentacji. Najczęściej wykorzystuje się ją w tak zwanych tekstach leksykograficznych. Adnotacja treściowa przekazuje informacje dotyczące przydatności pisma. Jeśli mamy do czynienia z adnotacją wyjaśniającą, w notatce znajdą się informacje tłumaczące na przykład niejasny tytuł. Z kolei w przypadku tych zawartościowych objaśnienia dotyczą spisu treści, zaś adnotacja wskazująca podaje główną tematykę dokumentów. Najszerzej opisana jest adnotacja omawiająca, zwana także streszczeniem dokumentacyjnym lub abstractem. W praktyce oznacza to dokładniejszy opis problematyki pisma.

Adnotacja księgoznawcza

Adnotacja księgoznawcza opisuje materialne cechy dokumentacji. Przedstawione są więc: rodzaj papieru i druku, obecność ilustracji, a niekiedy także typ okładki. Dodatkowo wspomina się również kwestie formalne, jak autora czy ewentualny tytuł. Niekiedy adnotacja księgoznawcza zawiera również opis języka jakiego użyto w dokumentacji i jej przeznaczenie.

Jak widać adnotacja może się różnić w zależności od celu w jakim ma być wykorzystywana. Elementem wspólnym każdej adnotacji jest rzecz jasna przekazanie konkretnej informacji odbiorcy i pomoc w zrozumieniu wszystkich niejasnych elementów opisywanego dokumentuAdnotacja jest bardzo prosta w przygotowaniu, w związku z tym że powinna być ona pewnym skrótem, jej napisanie nie zabiera dużo czasu, nawet niezbyt doświadczonym w archiwistyce osobom. Warto pamiętać, by podczas tworzenia adnotacji korzystać z łatwego do zrozumienia języka, bez używania skomplikowanego słownictwa, które zamiast ułatwić odbiorcy interpretację treści, utrudnią ją i jednocześnie sprawią, że adnotacja stanie się bezużyteczna.

Jak dodawać adnotacje?

Adnotacje, służa nam do dodawania komentarzy dotyczących określonych części lub plików zasobu gdy jest on wyświetlany przez nas w przeglądarce internetowej. Przykładowo, jeżeli współpracownik wyśle nam na prezentację w Power Point, można ją przejrzeć i dodać do niej komentarze, na danej stronie, które odniosą się do danych fragmentów omawianego tekstu. Można w ten sposób skomentować również zdjęcie czy inne elementy omawianego dokumentu etc. Oczywiście, to w jaki sposób dodajemy adnotacje zależy w głównej mierze od tego z jakiego oprogramowania korzystają przedstawiciele danej firmy. Niezależnie od tego jednak czego używamy, zwykle jest to bardzo łatwe a sam proces przebiega niemalże automatycznie. Przykładem niech będzie tutaj program Oracle Content Management. Jeżeli chodzi o zarządzanie adnotacjami w tym programie, to proces ten przebiega w trzech krokach:

  1. Najpierw należy wyświetlić plik do którego ma zostać dodana dana adnotacja.
  2. Kliknąć na ikonie pliku tekstowego

Aby wyróżnić tekst i dodać dotyczący go komentarz należy nacisnąć prawy przycisk myszy i — nie puszczając go — przeciągnąć kursorem w w taki sposób aby zaznaczyć odpowiedni obszar, co do którego chcemy dodać daną adnotacje. Następnie, należy puścić przycisk, po czym dodać swój komentarz w okienku konwersacji.

Aby wstawić komentarz w określonym miejscu w pliku co do którego chcemy się odnieść, musimy przejść do odpowiedniego miejsca. Kliknąć w tym miejscu, po czym dodać swój komentarz w okienku konwersacji.

  1. Nacisnąć przycisk Prześlij, aby zapisać adnotację.

Jak widać proces dodawania adnotacji nie jest wcale niczym trudnym. Warto również zauważyć, że większość nowoczesnego oprogramowania posiada liczne tutoriale, które pozwolą nam na zdobycie niezbędnej wiedzy, dzięki której łatwo i szybko dodamy potrzebne nam adnotacje w danym dokumencie.

Jakie są najważniejsze zalety adnotacji danych?

Jednym z najczęściej zadawanych pytań w związku z omawianym tematem, jest to jakie zalety wynikają z poprawnej adnotacji danych. Zasadniczo jest to bardzo przydatne narzędzie, a do jego najważniejszych zalet możemy zaliczyć między innymi:

  • Poprawienie tak zwanej efektywności treningu: zasadniczo odpowiednie etykietowanie i adnotacja danych, pozwala na zdecydowanie lepsze trenowanie uczenia maszynowego co zapewnia wyższą wydajność i zapewnia dokładniejsze wyniki.
  • Zwiększona precyzja: warto również zauważyć, że dokładne adnotacje danych pozwalają również na o wiele bardziej efektywne dostosowywanie i uczenie się algorytmów, co znacznie zwiększa precyzje w przyszłych zadaniach.
  • Brak potrzeby kontroli człowieka: Zaawansowane narzędzia wykorzystywane do adnotacji danych, znacznie zmniejszą potencjalną potrzebę ręcznej interwencji, usprawnią procesy, a w dodatku redukują związane z danym aspektem koszty.

Innymi słowy adnotacje danych sprawiają między innymi, że powstają bardziej wydajne i co ważniejsze precyzyjne systemy uczenia maszynowego co w dodatku minimalizuje koszty i wysiłek ręczny, który jest wymagany do szkolenia modeli AI.

Jakie jest znaczenie adnotacji danych w uczeniu maszynowym?

Wymieniając zalety adnotacji danych wspomnieliśmy między innymi o tym, że to właśnie na jej podstawie, powstają coraz bardziej zaawansowane systemy uczenia maszynowego AI. Z adnotacji korzystają między innymi programiści, pracujący w różnych językach takich jak Java. Adnotacja zapewnia szczegółowe dane, które systemy uczenia maszynowego wykorzystują do dalszego swojego rozwoju co sprawia, że ich wartość jest bardzo wysoka.

Należy pamiętać o tym, że w uczeniu maszynowym sieci neuronowe składają się z cyfrowych neuronów, które zorganizowane są w odpowiednie warstwy. Te sieci przetwarzają dane podanie jak ludzki mózg. Każdy tekst, wszelkiego rodzaju informacje, wskazówki, opisy postaci, sposoby rozwiązania danego problemu, każdy omawiany temat, metody rozwiązania danego zagadnienia sprawiają, że programy tego typu zaczynają się uczyć. Mówiąc krótko, algorytmy uczą się na podstawie oznaczonych przykładów.

Uczenie i testowanie zestawów danych, które są związane z odpowiednimi danymi i oznaczonymi etykietami, umożliwia odpowiedniego przygotowanym modelom uczenia maszynowego przede wszystkim na wydajną interpretację i sortowanie przychodzących danych. Dostarczając wysokiej jakości dane z adnotacjami pomagamy algorytmom w procesie tak zwanego uczenia się autonomicznego i pozwalamy na ustalenie priorytetów wyników przy jednoczesnej, minimalnej interwencji człowieka.

Podsumowując, adnotacje to niezwykle przydatne narzędzie, wykorzystywane w wielu różnych branżach i procesach. Dlatego też powinniśmy poświęcić temu zagadnieniu odrobinę uwagi, zwłaszcza jeżeli prowadzimy firmę, której zależy na nowoczesności. Dzięki odpowiednim adnotacjom znacznie usprawnimy pracę przedsiębiorstwa.