Wystawca

Pojęcie wystawcy ma kilka znaczeń, przy czym to najpopularniejsze odnosi się do osoby, firmy, instytucji lub innej jednostki, które eksponuje towary czy produkty. W archiwistyce, biznesie i pracy biurowej wystawcą nazywa się też osobę, instytucję czy firmę, która stworzyła dokument. Może nim być faktura, weksel, rachunek, umowa handlowa czy papier wartościowy.

Czym jest dokument?

Aby odpowiedzieć na pytanie, kto może być wystawcą, należy wyjaśnić pojęcie dokumentu. Jest ono definiowane między innymi przez Kodeks cywilny, w którym określa się go jako dowolny nośnik informacji pozwalający na zapoznanie się z zawartą na nim treścią. W takim rozumieniu dokumentem jest nie tylko arkusz papieru, ale też płyta CD, fotografia czy nagranie dźwiękowe. Dokument musi też mieć określoną wartość – prawną, społeczną, historyczną lub prywatną. W tym ostatnim przypadku będzie to, np. film, na którym uwieczniono chrzest dziecka czy jego pierwszą jazdę na rowerze.

Definicja dokumentu jest uniwersalna i może być stosowana w każdej instytucji, firmie czy urzędzie. Odchodzi też od tradycyjnego rozumienia dokumentu w formie papierowej, sporządzanego ręcznie, na maszynie do pisania czy komputerze.

Kim jest wystawca dokumentu?

Dokument o dowolnej wartości może stworzyć każdy, począwszy od dyrektora przedsiębiorstwa, przez referenta, po osobę fizyczną. Każda z takich osób może być wystawcą, podobnie jak może nim też być cała jednostka – firma, urząd czy organizacja. W przypadku dokumentów o znaczeniu formalnym wystawca ma określone obowiązki. Powinien on umieścić w nagłówku swoje imię i nazwisko lub nazwę, a także złożyć osobisty lub elektroniczny podpis pod dokumentem. Tylko wówczas nabiera on mocy prawnej. Obowiązkiem wystawcy dokumentów wykorzystywanych w różnych formalnych umowach i transakcjach jest też wpisanie ich do odpowiedniej ewidencji, np. zaksięgowanie na poczet rozliczeń podatkowych.