Referent

pracownik załatwiający merytorycznie daną sprawę lub przygotowujący wnioski do decyzji przełożonych

Artur

This information box about the author only appears if the author has biographical information. Otherwise there is not author box shown. Follow YOOtheme on Twitter or read the blog.