Dokumenty księgowe

Przechowywanie dokumentów księgowych jest obowiązkiem każdego przedsiębiorcy. Obowiązujące zasady i terminy reguluje ustawa o rachunkowości. Osobne prawo reguluje natomiast sposób i okres przechowywania pozostałych dokumentów, między innymi pracowniczych. Niewiedza nie usprawiedliwi przedsiębiorcy, dlatego lepiej zapoznać się ze szczegółami ustawy. Wyjaśniamy, jak powinna wyglądać archiwizacja dokumentów księgowych!

Współczesne przedsiębiorstwa oraz instytucje, mimo coraz szerszej informatyzacji wciąż opierają swoją działalność na dokumentach papierowych, co jest w dużej mierze efektem rosnącej liczby przepisów i wymogów prawnych. Wiele z tych dokumentów ma charakter tymczasowy i po spełnieniu swojej funkcji mogą zostać zniszczone. Nazywamy je dokumentacją niearchiwalną. Inne wymagają profesjonalnego zarchiwizowania na wynikający z prawa okres lub wieczyście. Tego typu dokumenty stanowią dokumentację archiwalną.

Utylizacja dokumentów

Przedsiębiorstwa i instytucje to miejsca, przez które każdego dnia przewija się niezliczona ilość dokumentów. W przypadku bardziej rozbudowanych placówek, o szeroko zakrojonej działalności, konieczne jest wdrożenie odpowiedniego systemu dotyczącego zarządzania dokumentami z uwzględnieniem ochrony danych wrażliwych, których ochrona jest to coraz bardziej istotne. Zasadna jest więc m.in. uważna utylizacja dokumentów, zapobiegająca wyciekom informacji.

Dostęp do dokumentów w firmie

Kontrola dostępu do dokumentacji papierowej zawierającej dane osobowe jest bardzo istotna. W świetle przepisów RODO należy zwracać szczególną uwagę na to, kto uzyskuje dostęp do danych osobowych oraz w jakich okolicznościach się to odbywa. Dostęp do danych osobowych otwarty jest jedynie dla pracowników przetwarzających dane osobowe w imieniu podmiotu gospodarczego, osoby uprawnione do kontroli bezpieczeństwa danych osobowych oraz dla osób mających stosowne pełnomocnictwa wydane przez administratorów danych osobowych.

Przechowywanie dokumentów papierowych w firmie

Doskonale są znane liczne sposoby na przechowywanie dokumentów papierowych. Często spotkać się wciąż można z nieuszanowaniem danych osobowych oraz niedbałym zachowywaniem się w trakcie ich przetwarzania lub przechowywania. Jednym z najpoważniejszych uchybień w przetwarzaniu danych osobowych jest bez wątpienia nieprawidłowe składowanie i niszczenie dokumentów. Przyjrzymy się zatem praktykom pozwalającym na skuteczne zabezpieczenie dokumentacji przed dostępem osób trzecich lub ich utratą.

Ochrona danych osobowych w obrocie dokumentów RODO

Archiwizacja dokumentów jest realizowana od wielu lat, a wypracowane standardy pochodzą jeszcze z czasów, w których nikt nie słyszał o ryzyku wycieku danych osobowych i ochronie, jaką zapewnia RODO. Dlatego też w nowej rzeczywistości trzeba całkowicie zweryfikować te metody i dostosować je do nowych wymogów i potrzeb. Nie jest to proste, jeśli weźmie się pod uwagę fakt, że liczba jednostek archiwalnych jest liczona w milionach, a w niemal każdym dokumencie znajdują się wrażliwe dane.

przechowywanie dokumentów

Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą musisz zdawać sobie sprawę, jak bardzo ważne jest przechowywanie dokumentów twojej firmy. Większość dokumentów księgowych należy przechowywać przez okres pięciu lat począwszy od końca roku, w którym podatek został faktycznie zapłacony. Jednak przepis ten nie obowiązuje w przypadku całej firmowej dokumentacji. Dziś przedstawiamy siedem kategorii dokumentów, które jako przedsiębiorca jesteś zobowiązany przechowywać.