bezpieczne niszczenie dokumentów

Firmowe materiały zapisane w formie papierowej lub elektromagnetycznej znajdują się w permanentnym obiegu pomiędzy poszczególnymi sektorami przedsiębiorstwa. Nieodzownym elementem tego cyklu jest konieczność utylizacji niepotrzebnych danych. Warto jednak pamiętać, że bezpieczne niszczenie materiałów regulowane jest odpowiednimi przepisami.

Współczesne przedsiębiorstwa oraz instytucje, mimo coraz szerszej informatyzacji wciąż opierają swoją działalność na dokumentach papierowych, co jest w dużej mierze efektem rosnącej liczby przepisów i wymogów prawnych. Wiele z tych dokumentów ma charakter tymczasowy i po spełnieniu swojej funkcji mogą zostać zniszczone. Nazywamy je dokumentacją niearchiwalną. Inne wymagają profesjonalnego zarchiwizowania na wynikający z prawa okres lub wieczyście. Tego typu dokumenty stanowią dokumentację archiwalną.

Elektroniczny obieg dokumentów

Firmy i instytucje coraz częściej decydują się na elektroniczny obieg dokumentów. Według prawa obowiązującego w Polsce wiele rodzajów dokumentacji nie musi mieć formy papierowej, a wystarczą ich elektroniczne odpowiedniki. Takie podejście niesie za sobą szereg korzyści, a oszczędzanie papieru i troska o ekologię to tylko jedna z nich. Jak wygląda kwestia elektronicznego obiegu dokumentów według polskiego prawa? Co zyskujemy korzystając z dokumentów w formie elektronicznej?

Utylizacja dokumentów

Przedsiębiorstwa i instytucje to miejsca, przez które każdego dnia przewija się niezliczona ilość dokumentów. W przypadku bardziej rozbudowanych placówek, o szeroko zakrojonej działalności, konieczne jest wdrożenie odpowiedniego systemu dotyczącego zarządzania dokumentami z uwzględnieniem ochrony danych wrażliwych, których ochrona jest to coraz bardziej istotne. Zasadna jest więc m.in. uważna utylizacja dokumentów, zapobiegająca wyciekom informacji.

Dostęp do dokumentów w firmie

Kontrola dostępu do dokumentacji papierowej zawierającej dane osobowe jest bardzo istotna. W świetle przepisów RODO należy zwracać szczególną uwagę na to, kto uzyskuje dostęp do danych osobowych oraz w jakich okolicznościach się to odbywa. Dostęp do danych osobowych otwarty jest jedynie dla pracowników przetwarzających dane osobowe w imieniu podmiotu gospodarczego, osoby uprawnione do kontroli bezpieczeństwa danych osobowych oraz dla osób mających stosowne pełnomocnictwa wydane przez administratorów danych osobowych.

Przechowywanie dokumentów papierowych w firmie

Doskonale są znane liczne sposoby na przechowywanie dokumentów papierowych. Często spotkać się wciąż można z nieuszanowaniem danych osobowych oraz niedbałym zachowywaniem się w trakcie ich przetwarzania lub przechowywania. Jednym z najpoważniejszych uchybień w przetwarzaniu danych osobowych jest bez wątpienia nieprawidłowe składowanie i niszczenie dokumentów. Przyjrzymy się zatem praktykom pozwalającym na skuteczne zabezpieczenie dokumentacji przed dostępem osób trzecich lub ich utratą.